ELEKTRİK FATURASINI ÜZERİNE ALMA


Taşındığınız evde elektrik faturasını müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre, ev sahibi veya kiracı farkı olmaksızın, kullanıcının faturayı kendi adına yapması zorunludur. Elektrik kesikse, bir yetkilinin sayacınızı açması gerekmektedir. Elektrik açıksa, sizden önceki abone adına gelen faturaları usulsüz kullanım yapmamak için, elektrik sözleşmesi yaparak faturayı kendi adınıza ödemeye başlamalısınız. Elektrik aboneliğini üzerine almak isteyen tüketici, bölgesinde görevli elektrik dağıtım şirketine gitmelidir. Elektrik sözleşmesini imzaladıktan sonra imar alanı içi 2 gün dışı en geç 5 iş günü içinde kullanıma açılır.

Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Belgeler

Mesken Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Belgeler;

-Nüfus cüzdanı
-Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
-Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)
-Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
Kiracılar için;
-Mülk sahibinin adı ve soyadı
-Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri
Ticarethane Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Belgeler
-Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
-Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
-Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
-Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
-Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
-Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi veya protokol)
-Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi (sadece mesken olarak kullanılan binalardaki ticarethaneler için geçerlidir.)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi Neden İstenir?

Elektrik satış sözleşmesi için belediye hizmet alanında oturanların zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırması ve poliçeyi ibraz etmesi zorunludur. Dask sigorta başvurunuzu online olarak https://www.sigortamgo.com/ sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu deprem sigortasını kiracı da yaptırabilir. Bu durumda mülk sahibinin T.C. kimlik numarası poliçede belirtilmelidir. Poliçede, kiracı “sigorta ettiren”, mülk sahibi ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı tarafından poliçe için ödenen sigorta primi mülk sahibinden tahsil edilebilir ya da kiradan düşülebilir.


Kelimeler: Elektrik Faturasını Üzerine Alma, Zorunlu Deprem Sigortası(DASK), Elektrik Aboneliği için gerekli belgeler