Afyonkarahisar Kaçak Elektrik İhbarıOedaş - Afyonkarahisar kaçak elektrik kullanım ihbarı için Tıklayınız.

Telefon ile kaçak kullanım bildirimi: Alo 186

Oedaş ile ilgili iletişim bilgileri:

İletişim

BAŞMAKÇI/AFYONKARAHİSAR
Telefon (0272) 214 06 52
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03920
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Çağlayan mah. Hükümet Konağı Altı Başmakçı/Afyonkarahisar

BAYAT/AFYONKARAHİSAR
Telefon (0272) 214 06 52
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03911
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Büyük Mah. Afyon Cad. Belediye Altı No:5/B Bayat/Afyonkarahisar

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03904
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03905
(0272) 214 06 54 Dahili Hat: 03906
Faks (0272) 213 76 57
Adres Santral Cad. Aydınlar Mah. No:2 Bolvadin/Afyonkarahisar

ÇAY/AFYONKARAHİSAR
Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03907
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03908
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Selçuklu Cad. Yoğurt Pazarı Yanı Çay/Afyonkarahisar

ÇOBANLAR/AFYONKARAHİSAR
Telefon (0272) 214 06 52
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03922
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Bucak Mah. Belediye Hizmet Binası Çobanlar/Afyonkarahisar

DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
Telefon (0272) 214 06 52
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03921
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Kurtuluş Mah. Hükümet Cad. Belediye Hizmet Binası Zemin Kat No:3 Dazkırı/Afyonkarahisar

DİNAR/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03917
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03918
(0272) 214 06 54 Dahili Hat: 03919
Faks (0272) 213 76 57
Adres Santral Mah. Santral Cad. Dinar/Afyonkarahisar

EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03902
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03903
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres İnkılap Mah. Suvermez Yolu No:2 Emirdağ/Afyonkarahisar

İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03900
(0272) 214 06 53
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Cumhuriyet Cad. Cadde Apt. No:1 İhsaniye/Afyonkarahisar

İSCEHİSAR/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03923
(0272) 214 06 53
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Zeybek mah. Ankara cad. İnci Sokak No:17 İscehisar/Afyonkarahisar

SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03914
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03915
(0272) 214 06 54 Dahili Hat: 03916
Faks (0272) 213 76 57
Adres Ece mah. Dumançeşme Sokak No:32/A Sandıklı/Afyonkarahisar

SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03901
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Cumhuriyet Mah. Belediye Altı No: 5 Sinanpaşa/Afyonkarahisar

SULTANDAĞI/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03909
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03910
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Kayran Mah. Lise Sokak Kat:2 Sultandağı/Afyonkarahisar

ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52 Dahili Hat: 03912
(0272) 214 06 53 Dahili Hat: 03913
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Pazar Mah. Belediye Hal Çarşısı Kat: 2 Daire:1 Şuhut/Afyonkarahisar

MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

Telefon (0272) 214 06 52
(0272) 214 06 53
(0272) 214 06 54
Faks (0272) 213 76 57
Adres Dumlupınar Mah. Yüzbaşı Agah Cad. No.24 AfyonkarahisarOedaş ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Elektriği her ne sebeple olursa olsun sayaçtan geçirmeksizin veya sayacı (ölçü sistemini) bozarak kullanmak kaçak elektrik kapsamına girmektedir.

Şirketimizin elektrik şebekesi ve abone branşman hatlarıyla bunların uzantısı, ana kolon ve bu hatlar üzerindeki; ölçme sistemi, sayaç, röle, ölçme devreleri, akım ve gerilim trafoları, kofra, devre kesici ve kare buatta eksik tüketim sağlayacak her türlü değişiklik yapmak, yerlerini değiştirmek,

Şirketimizin yazılı izni olmaksızın tesislere bağlantı yapmak ve yaptırmak,

Abone olduktan sonra ölçü sisteminin ayarını bozmak veya değişiklik yapmak, köprülemeyi kaldırmak (kanca düşürmek), diskin dönmesine engel olmak, sayacı ters bağlayıp endeks silmek, endeksin okunduğu sayaç kapağındaki (ölçüye esas) mühürleri sökmek,

Şirketimizce kesilen elektriği resmi olmayan yöntemle (gereğini yerine getirmeden) açmak ya da açtırarak kullanmak,

Bunların dışında tüketimin doğru tespit edilmesine engel olacak her türlü işi yapmak, bu gibi durumlar Kaçak Tespit Tutanağına işlenir ve yönetmenlik gereği hesaplanan bedel ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca Şirketimiz, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur.

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 13. 14. ve 15. maddelerine istinaden işlem yapılmaktadır. Kaçak kullanım tespit edilmişse cezalı tarife üzerinden faturalama yapılmaktadır.
Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan kaçak tüketimi, dahil olduğu abone grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihte uygulanmakta olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak kaçak tahakkuk bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir. (Güç ve reaktif enerji bedeli alınmaz) Yapılan kaçak tahakkuku ve (B)-(1)-(a) maddesi son paragrafı çerçevesinde kaçak tüketime ek olarak yapılan hesaplamalar dönemi içinde kalan, varsa daha önce yapılmış tahakkuk miktarları tenzil edilir. Müşterilerin tekrarlanan kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Müşteri olmayanların kaçak elektrik enerjisi kullanımlarındaki hesaplamalar, hangi abone grubu kapsamında değerlendirilebilecek ise o gruba ait tarife üzerinden yapılır.

Başkasının adına düzenlenen elektrik faturalarını ödeyerek elektrik kullanmak,

Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğunu Şirketimize haber vermeden elektrik kullanmak,

Sayacı yanmış, hasarlı veya arızalı olmasına rağmen Şirketimize haber vermeden elektrik kullanımına devam etmek,

Şirketimizin yazılı izni olmaksızın kendi elektrik tesisinden, üçüncü şahıslara doğrudan veya ara (süzme) sayaçla elektrik enerjisi vermek,

Şirketimizin izni olmaksızın bulunduğu abone grubunun dışında elektrik kullanmak,

Sözleşmenin imzalanmasından sonra Şirketimizce yapılması gereken elektrik bağlantı işlemini beklemeksizin bağlantı yapmak veya yaptırmak,

Mesken aboneleri dışında kalan müşterilerde kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvuru yapmamak,

DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği uyarınca; yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi, DSİ’nin bildirimi üzerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından en geç yedi gün içerisinde kesilir.
Kış aylarında artın kaçan elektrik kullanımının önüne gelen ihbarlar sayesinde geçildiğine vurgu yapan Taşkesenlioğlu, duyarlı vatandaşların kaçağa göz yummadığını kaydederek, şöyle konuştu:

''Kayıp ve kaçağın önüne geçmek adına yürütülen çalışmalarda, ekiplerimize en büyük desteği, duyarlı vatandaşlarımız veriyor. Mesela bir vatandaşımız, Alo 186 kaçak elektrik ihbar hattını arayarak, 'Ben soba yakıyorum, zor ısınıyorum. Komşumun bacası tütmüyor, bunlar nasıl ısınıyor anlamadım. Bacası tütmediğine göre kömürle değil, elektrikli soba kullanıyor olabilir. Peki ama bunun altından nasıl kalkıyor' diyerek ihbar ettiği komşusunun, gerçekten kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı. Bazı köylerde kaçak elektrik kullanan kişiler, ekiplerimizin kontrol yapmasını engellemek için evlerinin önünde bulunan köpekleri, görevli arkadaşlarımızın üzerine salıyor. Zaman zaman kolluk kuvvetleriyle bile kontrol yapıldığı oluyor.''

Taşkesenlioğlu, kaçağın kullanımını belirlemek için abonenin, tükettiği elektrik oranlarının sayaç üzerinden kontrol edildiğini, farklılık halinde nedenlerinin araştırıldığını kaydetti.

PROGRAMLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ


Vatandaşlarına daha kaliteli ve kesintisiz enerji temin edilmesi amacı ile yapılacak bakım onarım/tesis çalışmaları kapsamında enerji kesintisi uygulanmaktadır. Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler, kesinti tarih ve süreleri yukarıdaki linki tıklayarak açılan sitede tablo ile verilmiştir. Çalışmaların erken bitmesi halinde, hatlara belirtilen saatten önce enerji verilebileceği gibi, hava muhalefeti veya başka nedenlerle çalışmadan vazgeçilmesi halinde hatlarda enerji mevcut olacağından, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kategori: Kaçak Elektrik İhbarı 

Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum:

Güvenlik Kodu: